Avfallshantering

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning i vårt gemensamma soputrymme. Enbart hushållssopor ska slängas i soprummet. Ställ aldrig sopor i trapphusen, inte ens för en kort stund.

I våra hushåll använder vi oss av många kemikalier och farliga ämnen. Dessa ska inte hällas ut i våra avlopp eller läggas i soppåsen, eftersom de farliga ämnena kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. Lämna därför ditt farliga avfall till miljöstation, återvinningscentral eller till Farligt-avfall-bilen som kör enligt ett schema i Göteborg. På renova.se/hushall finns information om samtliga återvinningscentraler, återvinningsstationer och miljöstationer i Göteborg.

Nedan följer exempel på farligt avfall:

 • Bekämpningsmedel
 • Bilbatterier
 • Bränslen och oljor
 • Fotokemikalier
 • Färg och limrester
 • Klorin
 • Lysrör, glödlampor och lågenergilampor
 • Lösningsmedel, lacknafta, thinner, terpentin, fotogen och aceton
 • Nagellack
 • Oljeavfall, spillolja från motorer och oljefilter
 • Sprayflaskor som innehåller färg eller kemikalier
 • Syror och alkalier, saltsyra och kaustiksoda
 • Termometrar med kvicksilver

 • Tändvätska

 • Uppladdningsbara batterier

 • Vissa avfettnings- och rengöringsmedel