Hur betalar jag hyran?

Du har möjlighet att betala hyran via Bankgiro eller Autogiro. Vi har kvartalsavisering vilket innebär att du som betalar via Bankgiro, får avier för tre månader åt gången. Hyran betalas i förskott, senast den sista vardagen i månaden innan.

Problem att betala hyran
Skulle du få problem med att betala hyran tid kontaktar du oss direkt. Är hyran sen och du inte hör av dig, skickas en påminnelse och du får betala påminnelseavgift och dröjsmålsränta på nästa aviseringsperiod. Om inte hyran betalas inom den tid som uppges på påminnelsen, lämnas ärendet vidare till inkasso och du kan förlora din hyresrätt.

Risken att förlora hyresrätten finns även om du sätter i system att betala in hyran för sent.

Autogiro
Genom att använda Autogiro, utförs alltid dina betalningar automatiskt på förfallodagen. Varken för tidigt eller för sent. Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot. För att anmäla dig, laddar du ner blanketten för Autogiroanmälan. Ansökan fylls i och returneras till oss. När allt har godkänts hos Bankgirocentralen skickar vi en bekräftelse till dig med information om när din hyra börjar dras. Läs mer om Autogiro.

Få din hyresavi via e-post
Istället för att få dina pappers-avier per post, kan du får dem i PDF format via e-post. Det sparar tid och kostnader samt hjälper oss att minska miljöpåverkan i samband med distribution av pappersfakturor, då utskrift, kuvertering, porto, posthantering och transporter helt elimineras. Kontakta oss om du vill ta emot hyresavierna via e-post.