Jour

Om något akut skulle inträffa i din lägenhet eller i fastigheten ringer du vår jour, oavsett tid på dygnet. Jour-tel: 0705-59 70 05

Exempel på ärenden för jouren är:

  1. Risk för översvämning
  2. Hiss-stopp
  3. Fel på värme
  4. Strömavbrott

Skulle ditt ärende vara mindre akut, gör du en serviceanmälan via vårt formulär. Vi återkopplar till dig inom 2 arbetsdagar.